East Pride 2021 är slut – tack för i år!

Frida Siekkinen
  • Föreläsning

Barbiebröllop & Homohundar: barn och barndomar i relation till queerhet och (hetero)normativa livslinjer

Fre 27/08 13:00 · Digitalt, Zoom

En föreläsning med Lena Sotevik, doktor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Det finns ett ökat intresse för att barn ska ta del av ideal och representationer som är mindre (hetero)normativa, vilket visar sig i att normkritik efterfrågas inom förskola och barnkultur. Samtidigt finns föreställningar om det oskuldsfulla och ovetande barnet som behöver skyddas från information om sexualitet i allmänhet och queerhet i synnerhet. Denna föreläsning tar avstamp i denna motsägelse för att diskutera hur hbtq+-frågor behandlas och normer om sexualitet tar sig uttryck i relation till yngre barn i exempelvis förskolan.

Föranmälan via e-post till elisabeth.samuelsson@liu.se

Arrangeras av Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.