East Pride 2023 är slut för i år, vi ses 2024!
  • Föreläsning

Alltid på sin vakt - Om minoritetsstress hos hbtqia+-personer och strategier för att motverka det

Mån 15/05 16:00 – 17:00 · ABF Bergslagsgården

Diskriminerande normer kring minoriteter skapar en alltid närvarande stress inför att bli utsatt, den form av stress kallas för minoritetsstress. Under föreläsningen kommer utbildare från Byrån mot diskriminering i Östergötland prata om vad minoritetsstress är, hur det påverkar hbtqia+-personer och vad vi kan göra för att minska de negativa konsekvenserna. Vi diskuterar också fall för att lära oss att identifiera orsaker till minoritetsstress.

Arrangeras av Byrån mot diskriminering i Östergötland i samarbete med ABF Östergötland.

♥ ABF Bergslagsgården · Västgötegatan 25