• Föreläsning

Finns det plats? – transpersoner i arbetsliv och organisationer

Tis 24/05 16:30 – 18:00 · Arbetets museum

Föreläsning 1: Att göra transinkludering i organisationer 

Toby Odland (hen) är doktorand på Tema Genus vid Linköpings universitet och skriver sin avhandling om transinkludering i jämställdhetsarbete och organisationer. Hen är intresserad av vad som händer i/med organisationer i sambandet med görandet av inkludering, och av hur kunskap och levda erfarenheter positioneras och får ta plats. Toby kommer i sin föreläsning att fokusera på erfarenheter kring arbete med transinkludering, bland annat utifrån en analys av möjligheter, hinder och motstånd som anställda i offentlig verksamhet ställs inför i sitt arbete. 

Föreläsning 2: Diskriminering av transpersoner i rekryteringsprocessen 

Ali Ahmed är professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet. Han forskar främst om diskriminering och exkludering av utsatta människor i olika situationer. Ali kommer under sin föreläsning presentera resultat från en undersökning där han studerat diskriminering av transpersoner i anställningssituationen genom ett fältexperiment. Han kommer att diskutera svårigheterna med att kartlägga diskriminering av transpersoner samt komplexiteten med de underliggande mekanismerna.  

Arrangeras av Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet i samarbete med Arbetets museum.

♥ Arbetets museum · Laxholmen, Norrköping