• Föreläsning

HBTQI i vården

Mån 23/05 18:00 · ABF Bergslagsgården

Sari Asa Nikolaisen, samordnare SRHR och HBTQI på Region Östergötland, berättar om Regionens HBTQI-diplomering. Patientnämnden berättar om vad de gör och om vikten av att anmäla till exempel dåligt eller felaktigt bemötande inom vården, för att på sikt få till en förbättring. Patientnämnden är även intresserad av att höra om din personliga erfarenhet av vården, både positiv och negativ. RFSL Norrköping bjuder på fika och samlar in pengar till RFSL:s arbete för HBTQI-personer i Ukraina. 

Fri entré.

Arrangeras av Region Östergötland i samarbete med RFSL Norrköping och ABF Bergslagsgården.

♥ ABF Bergslagsgården · Västgötegatan 25