• Stadsvandring

I’m Every Lesbian - en digital stadsvandring

Mån 23/05 – Sön 29/05 · Digitalt

I’m Every Lesbian (2014) av Sam Hultin, är en digital stadsvandring, en audioguide och en karta som utifrån intervjuer med lesbiska* som bodde i Norrköping 2014. Den presenterar delar av stadens lesbiska historia. Berättelserna presenterar båda den mer officiella lesbiska historien – viktiga samlingsplatser, organisationer och aktioner – men även personliga berättelser om kärlek och vänskap för att spegla hur sociala och politiska rörelser påverkar individen.

Projektet har även utförts av Hultin i Tirana, Belgrad, Malmö, Boxholm, Tensta och Oslo. Norrköpingsversionen av projektet donerades av Hultin till Norrköpings stadsmuseum 2014 som en kommentar till museets brist på material rörande hbtqi+-historia.

* Personer med eller med en önskan om lesbiska erfarenheter.

Länk till den digitala vandringen

Arrangeras av Norrköpings stadsmuseum.

♥ Digitalt ·