East Pride 2023 är slut för i år, vi ses 2024!
  • Föreläsning

Minoritetsstress och HBTQIA+

Ons 17/05 18:00 · ABF Bergslagsgården

Genom att berätta om begreppen minoritetsstress och mikroaggressioner förklarar psykologen och sexologen Theodor Mejías Nihlén varför hbtq-personer löper ökad risk att utsättas för olika typer av stress och mental belastning. Han tar också upp särskilda fördelar med att tillhöra en minoritet – så kallad minoritetsglädje.

Arrangeras av ABF Östergötland i samarbete med RFSL Norrköping.

Theodor Mejas Nihlén

Föreläsaren Theodor Mejías Nihlén

♥ ABF Bergslagsgården · Västgötegatan 25