• Workshop
  • Föreläsning

Ta matchen för en inkluderande idrott!

Tis 24/05 18:00 – 19:30 · ABF Bergslagsgården

Vi vet att idrott och motion förbättrar vår fysiska och psykiska hälsa. Idrotten kan vara en frizon och ett sammanhang där vi blir stärkta, känner gemenskap och utvecklas. Idrottslivets vision är att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina egna förutsättningar.

Men idrottsvärlden kan också vara exkluderande. Genom bland annat normer, jargonger, omklädningsrum och tävlingsregler kan inte alla vara delaktiga utifrån sina egna förutsättningar. Detta gör att många hbtq+-personer utestängs, slutar idrotta eller blir utsatta på olika sätt. Transpersoner är särskilt utsatta utifrån denna könsuppdelning men även homo- och bisexuella påverkas av den starka heteronormativiteten som finns i många idrotter. Hur kan vi skapa en inkluderande idrott för alla?

Välkommen till Byråns workshop som består av föreläsning varvat med övningar och gruppdiskussioner!

Arrangeras av Byrån mot diskriminering.

♥ ABF Bergslagsgården · Västgötegatan 25