East Pride 2023 är slut för i år, vi ses 2024!
  • Föreläsning

Våga vara du

Mån 15/05 17:00 · ABF Bergslagsgården

Samtal om att hitta styrkor och ändra tankebanor för bättre balans i måendet. Med hälso- och KBT-coachen Petra Rylén, PMind Östergötland. ABF bjuder på fika.

Arrangeras av PMind i Östergötland.

♥ ABF Bergslagsgården · Västgötegatan 25