• Visning

Visning av utställningen Noa Eshkol – Rules, Theory & Passion

Ons 25/05 17:30 · Norrköpings konstmuseum

Noa Eshkol (1924-2007) arbetade gränsöversidande; hon var dansare och koreograf, hon forskade i hur djur och människor kommunicerar med hjälp av våra kroppar, dessutom skapade hon storslagna textila konstverk med hjälp av stuvbitar och avlagda klädesplagg. Noa Eshkol praktik byggde på samarbete och kollektiva processer och hon forskade inom en rad olika områden. Hennes dans och koreografi beskrivs ofta som icke-hierarkisk, ändå fanns givna roller och ansvar. I denna visning fokuserar vi särskilt på gemensamma praktiker som arbetsmetod – vad betydde det för Noa Eshkol och går det att dra några paralleller till samtida konstnärskap?

Arrangeras av Norrköpings Konstmuseum.

♥ Norrköpings konstmuseum · Kristinaplatsen, Norrköping