Meny

Många av oss lever i tystnad

Posithiva Gruppen är Sveriges största och första patientorganisation för personer som lever med hiv. De arbetar för att öka kunskapen om hiv hos allmänheten samt motverka stigmatisering och fördomar. Deras arbete styrs och formas av personer som själva lever med hiv och här ger vi er en hälsning, via ordförande Thomas Winberg.

“ Idag är medicinerna så pass effektiva att jag kan säga att jag sitter här och lever med smittfri hiv. Men trots att det i dag är 20 år sedan de effektiva medicinerna kom och vi vet att hiv inte överförs till någon annan om man går på en fungerande behandling så lever många av oss i tystnad, på grund av de stigma, den särbehandling och den diskriminering som vi utsätts för. Faktum är att det bara är 1 av 5 som är öppen med sin hiv i dag.”