Meny

Var stolt äver dig! Du gör skillnad!

Sari Asa-Nicholaisen, samordnare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter vid Region Östergötland. Regionen jobbar med att öka kompetensen om våra rättigheter hos personal, så att bemötande i vårdsituationer ska bli så bra som möjligt.

“Jag fick frågan om Pride behövs, OM det behövs? Amen så länge en människa inte får leva och känna sig trygga i världen med vem de är, hur de är och leva som de vill. För att vara lycklig och känna sig trygg så behövs Pride.”