Om East Pride

East Pride

Nätverket East Pride

East Pride är en organisation som startades 2018 för att hålla pridefanan högt i Norrköping och hela Östergötland. Vi består i nuläget av en brokig skara människor som samlats för att tillsammans stå upp för solidaritet och medmänsklighet.

East Pride vill stå för allas lika värde och en god gemenskap över både gränser och normer. Vi strävar efter att du skall kunna bli bemött med kärlek och respekt oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller vad du vill vara.

Kontakta oss:

Facebook
Epost

Organisationer i East Pride

Samarbetspartner och arrangörer