Arrangera programpunkt

East Pride 2024 arrangeras mellan måndag till söndag 20 - 26 maj.

Genom att fylla i formuläret nedan anmäler du din programpunkt. För tydlighetens skull önskar vi en anmälan per programpunkt. Det är du som arrangör, organisation eller förening som ansvarar för programpunkten och alla kostnader som programpunkten medför och betalas av dig och/eller din förening/organisation.

Foto, bild eller illustration och eventuell logo till din programpunkt ska efter formuläret är ifyllt mejlas till kontakt@eastpride.se. Ange rubriken på din programpunkt i ämnesraden. Fotot, bilden eller illustrationen ska vara högupplöst. Loggan används på hemsidan under East Pride för att presentera årets programpunktsarrangörer.

OBS! Anmälan av programpunkter till det officiella East Pride-programmet stänger den 31 mars.

Programpunkten behöver vara relevant och ha en tydlig koppling till HBTQIA+-frågor eller vara tydligt riktad till HBTQIA+-personer.

East Pride har rätt att neka eller be om att anpassa en programpunkt som inte uppfyller detta krav.

Anmälningsformulär→