Delta i East Pride Parade

Organisationer som önskar att delta i paraden behöver skicka in anmälan om detta senast sista anmälningsdag via anmälningsformuläret nedan. I vissa fall kan sena anmälningar tillåtas, men en sen anmälan är ingen garant för att få gå i paraden som sektion. Varje deltagande organisation som anmäler en sektion utser två funktionärer som båda behöver genomgå en av East Pride anordnad funktionärsutbildning inför paraden. Funktionärernas huvuduppgift i paraden är att se till att paraden flyter på och värna om paraddeltagarnas säkerhet under paraden. Funktionärerna kan inte ha andra uppdrag i paraden, såsom barnpassning, hålla i banderoll och övriga likvärdiga uppgifter, utan behöver ha fokus på sin huvuduppgift som funktionär.

Vi välkomnar sektioner med fordon med musik i paraden.

Längst bak i paraden finns den allmänna sektionen, East Pride- sektionen, som samlar paraddeltagare som inte går med någon av de anmälda sektionerna.

Paraden avgår från Stadsbiblioteket och avslutas i Folkparken.
Samling för sektioner 11.30, avmarsch 13.00.

Anmäl sektion→