Tack till programpunktsarrangörerna!

Ni är en stor del av att East Pride blir East Pride. Vi är glada över att både gamla och nya arrangörer valt att arrangera programpunkter under årets festival. Så, TACK till er.

TACK också till alla verksamheter, organisationer och privatpersoner som hissar flaggor denna vecka.