• Föreläsning

”Att synliggöra olika identiteter hade räddat liv”

Tis 21/05 17:00 · ABF Bergslagsgården

Föreläsning om HBTQI+ ungdomars levda erfarenheter av mobbning i skolan. Studien bygger på intervjuer med gymnasieungdomar och handlar om erfarenheter av homo, bi, transfobisk+ mobbning. Vi har också undersökt vad som fungerat bra och vad som kan motverka denna typ av mobbning. Citatet är från en av intervjupersonerna och handlar om osynliggörande och hur det kan förstärka utsattheten. Citatet visar också hur kunskap om identiteter och synliggörande av detsamma kan göra skillnad för HBTQI+ personer i skolan. Föreläsare är Camilla Forsberg och Paul Horton, forskare i pedagogik vid Linköpings universitet.

Arrangeras av Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

♥ ABF Bergslagsgården · Västgötegatan 25