• Museivisning

Tematiserad visning: Tyra Kleen-Dekadens och sensualitet

Tor 23/05 12:30 – 13:30 · Norrköpings konstmuseum

Välkommen till en specialvisning av utställningen Tyra Kleen – Ständigt sökande tillsammans med curator Helena Scragg. Följ med på en resa till Paris vid det sena 1880-talet. Här omprövas invanda könsroller och normer för familjeliv, kärlek och sexualitet. I Tyra Kleens konst ser vi exempel på androgyner och feministiska konststrategier.

Pris: 90 kr (ordinarie), 70 kr (studerande, pensionär och medlemmar i Konstmuseets vänner)

Biljett: Begränsat antal platser, reservera din plats via länken: https://www.norrkopingskonstmuseum.se/kalender/dekadens-och-sensualitet/

Arrangeras av Norrköpings Konstmuseum.

♥ Norrköpings konstmuseum · Kristinaplatsen, Norrköping