• Föreläsning

Föreläsning tema HBTQIA+ med Samuel Molin

Tis 21/05 18:00 · ABF Bergslagsgården

Kom och lyssna på föreläsning med Samuel Molin som har varit ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och är i den nationella valberedningen för HBTQ+socialdemokrater.

Arrangeras av SSU Norrköping.

♥ ABF Bergslagsgården · Västgötegatan 25