• Föreläsning

Lunchföreläsning om hiv

Ons 22/05 12:00 · Digitalt

Kan du svara på frågor om hiv från din patient eller en anhörig? Är du uppdaterad med det senaste? Vet du i vilka lägen du bör föreslå ett hivtest? Vilket bemötande förväntar sig en patient som har hiv eller en anhörig?

Arrangeras av Noaks Ark Östergötland i samarbete med Region Östergötland.

♥ Digitalt ·