• Samtal

Panelsamtal tema queer i skolan

Tor 23/05 18:00 · ABF Bergslagsgården

Panelsamtal med SSU Norrköping på tema queer i skolan.

Arrangeras av SSU Norrköping.

♥ ABF Bergslagsgården · Västgötegatan 25